Mabisang pang-alis ng kidney stones ang kalahating basong inumin na ito

Dahil sa ating mga kinakain at iniinom sa araw araw, ang ating katawan ay nagkakaroon ng mga dumi at toxins na kung hindi maaalis ay may masamang maidudulot sa ating kakusugan. Mabuti na lamang at mayroon tayong body organ na kayang i-detoxify ang ating katawan at ang mga iyan ay ang mga kidney. Kapag ang dugo ay dumaan sa ating nga bato ay nalilinis ito sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga dumi sa ating dugo. Ang nalinis na dugo ay muling dadakoy sa katawan, samantalang ang naipong dumi ay ilalabas sa pamamagitan ng pag-ihi.

Ang prosesong ito ay natural at paukit ulit na nangyayari kaya naman pagtagal ay hindi na nakapagtatakang humina ang ating mga kidney at magkaroon tayo ng sakit sa bato. Posibleng ang mga kidney natin ang siyang kailangan na ng detoxification dahil sa sobrang daming toxins na hindi na nito kayang linisin. Maaari ring tayo ay magkaroon ng kidney failure lalo na kung pati ang pagdaloy ng dugo sa atig kidney sa pamamagitan ng renal arteries ay nabasan na. At hindi rin malayo na dahil sa hindi malusog na pagkain natin ay nagkaroon na ng imabance ng sodium, mineral at tubig sa ating kidney na posibleng maging sanhi ng pagkakaroon ng kidney stones

Ang kidney stones o ang tinatawag ng mga Pinoy na “bato sa bato” ay maliliit na piraso ng mineral at sodium mula sa nilinis na dugo na bumabara sa urinary tract at nagdudulot ng hapdi sa tuwing uniihi. Karaniwan, lalo na kung sobrang liit pa lamang, ang kidney stones ay maaari pang tunawin at ilabas sa katawan sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig. Subakit kung ito naman ay napabayaan, mas maraming asin at mineral gaya ng calcium ang maiipon at maki- crystalized, na dadagdag at magpapalaki sa kidney stones. Kung mangyari ito ay hindi na madadaan sa simpleng pag-inom ng tubig ang pagtanggal dito at kailangan nang operahan.

Napatunayan na ng mga eksperto sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pag-aarak na humigit kumulang sa dalawampu’t anim (26) na mikyong tao sa Estados Unidos ang may kidney stone at ito ay posible pang maranasan ng 1 sa bawat 3 katao. Ito ay tunay na nakakabahala lalo na’t ang impormasyong ito pa ay nagmula sa isang malaking bansa na sa larangan ng siyensya at medisina ay tunay na maunlad na. Nagbabala rin ang mga ekspertong ito na hindi natin dapat maliitin ang pagkakaroon ng kidney stones dahil ito ay mas nakamamatay kaysa pagkakaroon ng prostrate o kaya breast cancer.

Subalit, ano nga ba ang sanhi nito? Paano nga ba nagkakaroon ng kidney stone ang isang tao? Ang pangunahing sanhi nito ay ang sobrang pagkonsumo ng mga pagkain na maraming asin at sobrang alat, tulad na lamang ng mga processed food at mga karne. Ang sobrang pagkain ng mga ito ay magdudulot ng maranming toxins na aalisin ng mga kidney. Kung sobrang dami nito ay maaaring hindi ito maayos na makadaloy palabas kung tayo ay iihi at bumara na lamang sa urinary tract. Bukod pa diyan, isa pang sanhi ng kidney stones ay ang kakulangan sa pag-inom ng tubig at pagkain ng mga sariwang prutas at gulay. Tandaan na ang tubig ay mahalaga upang maging maayos ang daloy ng urination dahil ito ang magtutulak palabas ng mga dumi sa katawan.

Mahalaga na habang maaga ay magpatingin na sa doktor upang hindi na lumala pa ang kidney stones sa puntong kailangan mo pa ng operasyon upang maalis ito. Karaniwan ay reresetahan ka ng doktor ng isang gamot na tinatawag na potassium citrate. Ang gamot na ito ay babawasan ang acidity ng iyong urine kaya maiiwasan ang pagkakaroon ng kidney stones. Ngunit, hindi naman lahat ng tao ay kayang magpagamot at bumili ng medisinang ito, lalo pa at ang potassium citrate ay medyo may kamahalan. Kaya naman, magrerekomenda kami sa iyo ngayon ng isang alternative na pwede nong inumin upang magamot at maiwasan ang kidney stones.

Mayroon tayong maraming prutas na tinatawag ding “citrus fruit” dahil sila ay mayaman sa Vitamin C at citrate. Halimbawa na lamang nito ang orange, kiwi, pinya, lime, at pomelo. Isa pa ay ang lemon na siyang itatampok namin sa sulating ito bilang isang alternative na gamot ss kidney stones. Napatunayan sa maraming pag-aaral ng mga eksperto na ang citrate na taglay ng lemon ay may kakayang gamutin ang sakit na ito. Kaya, finormulate nila ang Lemonade Therapy na isang preventive therapy kontra kidney stone.

Ang taglay na citrate ng lemon at iba pang citrus fruit ay kayang pigilan ang pagbuo at formation ng mga bato sa bato. Mas maraming citrate sa ihi ay mas masisira at madudurog ang mga maliliit na kidney stones kaya iminumungkahi na mga eksperto ang pagkain ng mga citrus fruit. Isa pa ay mapipigilan din nito ang paglaki ng mga dati pang nabuong kidney stones sa pamamagitan ng pagbalot sa mga ito kaya imposible na sa mga crystalized mineral na dumikit at sumama pa dito. Laban sa kidney stones, pinakamabisa ang mga cirus fruit gaya ng lemon kaya naman tuturuan namin kayo ngayon kung papaano niyo ito mapapakinabangan sa inyong mga bahay.

Tandaan na ang alternative na ito ay totoong mabisa dahik sa citrate ng lemon mismo nagmula ang ipinroseso ng potassium citrate na siyang modernong gamot sa kidney stone. Wala kang dapat ikabahal dahil bukod sa epektibo, litgtas pa ito at walang anong ibang masamang epekto sa ating katawan.

Upang alisin ang bato sa iyong bato, kailangan mo lamang uminom ng ng kalahating tasa ng lemon juice araw araw ng walang palya. Ganitong sukat dapat palagi ang iyong ikobsumo bawat araw upang mataoatan ang inirereseta ng mga doktor na labindalawang (12) tableta ng potassium citrite araw araw. Ngunit, hindi mo dapat direktang inumin ang lemon juice. Tuwing ikaw ay iinom, ihalo mo ang 2 tasa ng lemon juice, katumbas ng 2 oz., sa anim na ounce na tubig at saka inumin. Kung gagawin mo ito dalawang beses araw araw, isa sa umaga at isa ulit sa gabi, ay makukumpleto mo ang inirerekomenda ng mga doktor na 4 ounces bawat araw.

You may also like...