8 gamot na nakakasira sa ating mga kidney na kailangan nyong malaman

Sa tuwing tayo ay nagkakasakit, lalo pa kung hindi lang isang simpleng lagnat ang ating nararamdaman, madalas ay naghahanap tayo ng medikal na atensyon. Tayo ay kumukunsulta sa ating mga doktor at inilalapit natin sa kanila ang sakit na ang ating nararamdaman. Itinitiwala nattin sa kanila ang ating kalusugan at inaasahan natin na tayo ay mapapagaling ng mga gamot na kanilang inerereseta.

Mayroon din namang ibang mga tao na hindi na kailangan pa nga mga medical professionals kung sila’y nagkakasakit. Ito ay dahil sila na mismo ang nagdedesisyon sa kanilang sarili kung ano ang iinumin nilang gamot. Madalas, nasa kanilang isipan na isang simpleng sakit lang naman ang kanilang nararamdaman kaya pwede na ang mga gamot na nabibili sa tindahan, kahit walang reseta ng doktor. Madalas ay naniniwala ang mga taong itto na wala namang masamang maidudulot ang pag-inom nila ng hindi iniresetang gamot dahil kahit ano pa man, gamot pa rin naman na nakapagpapagaling ang kanilang ininom.

Sa panahon ngayon, isa na ring pangunahing pangangailangan ng tao ang gamot. Usong uso na ang iba’t ibang uri ng sakit kaya naman mas lalo nating kailangan ng mga gamot sa kasalukuyan upang bumuti ang ating pakiramdam. Ang mga gamot ay ginawa para sa misyong ito, na ang tao’y pagalingin at ilayo sa maraming karamdaman. Subalit, iba na ang usapan kung mali ang iyong nainom dahil hindi ka sumangguni sa propesyonal sa larangan ng medisina. Oo nga at may mga pwede namang inumin nang hindi na nagpapa-chexk up subalit kailangan mo pa rin namang magtanong sa tamang dami at sukat ng iyong iinumin. Ang pag-inom ng maling gamot ay may malaking epekto sa ating kalusugan.

Ang gawaing ito ng napakaraming tao ay tunay na nakababahala. Totoo, gamot pa rin naman ang kanilang ininom at ang silbi ng gamot ay magpagaling subalit, hindi lahat ng gamot ay angkop sa isang uri ng sakit at karamihan sa mga gamot na ito ay may mga side effects pa. Isipin na lamang natin, kung mayroong nakalaang gamot sa bawat sakit at kung ito’y ininom ng tama ay mayroon pa rin itong side effects, paano pa kaya kung hindi tama ang ininom mong gamot dahil hindi ka kumunsulta sa doktor?

Isang halimbawa, ilang milyong mga tao ang basta na lamang umiinom ng mga pills kung sila’y nakaramdam ng sakit ng ulo o kaya naman pananakit ng katawan? Napakarami nila, napakarami nilang nalalagay sa peligro ang kalusugan dahil sa kanillang ginagawa. Napakadelikado ng kanilang ginagawa dahil ang pag-inom ng pills ng walang pahintulot ng doktor ay maaaring magdulot ng iba’t ibang uri ng sakit kagaya na lamang ng pagkasira ng ating mga body organs tulad ng kidney, at iba pa.

Ang  bawat tao ay may dalawang kidney na matatagpuaan sa kanan at kaliwang bahagi sa ibabang banda ng ating likuran. Ang dalawang ito ang responsable sa pag-aalis ng mga toxins na makasasama sa ating katawan sa pamamagitan ng urination o pag-ihi. Kapag napinsala ang mga ito ay maaring magkaroon ng kidney failure ang isang tao, na isang malaking problemang nagbabadya dahil sa mga komplikasyon. Kapag nangyari ito ay mapupuno ng toxins ang katawan ng tao na maaari pang magdulot ng kamatayan kung hindi mabibigayan ng medikal na atensyon sa lalong madaling panahon.

Alam niyo ba na mayroong mga gamot na kahit pa makapagpapagaling sa ibang mga sakit, ay may direktang epektong masama sa ating mga kidneys? Isang maling inom mo lamang ng mga gamot na ito ay siguradong malalagay sa panganib ang iyong mga kidneys, magiing ang iyong buhay. Kaya naman, ituloy mo lang ang pagbabasa sa sulatinf ito upang malamaan mo kung ano ano ba ang mga gamot na may masamang akumulasyon sa ating mga kidneys.

Analgesics: Ang NSAIDs o nonsteirodal anti-inflamatory drugs tulad na lamang  ng ibuprofen at advil ay karaniwang iniinom ng mga taong may lagnat, arthritis, o kaya naman menstrual pain. Subalit, ang mga gamot na ito ay pumipigil sa daloy ng dugo papunta sa mga kidneys na maaaring magresulta sa kidney failure.

Antibiotics: Ang mga gamot tulad ng neomycin, tobramycin, at streptomycin ay karaniwang ginagamit sa mga ospital bilang mga antibiotic. Ngunit, ang mga ito rin ay may direktang apekto sa mga kidneys na posibleng magdulot ng nephrotoxicity, isang uri g sakit sa bato. Kahit maliit na konsumo lamang ng mga ito ay masama sa mga kidneys kaya siguraduhin limitado at maging sobrang dalang ng pag-inom sa mga ito.

Diuretics: Ang mga diuretics kagaya na lamang ng loop diuretics at thiazide diuretics ay karaniwang ginagamit upang alisin ang sobrang tubig at asin sa ating katawan. Ang mga ito rin ay ginaagamit upang gamutin ang ibang karamdaman tulad ng high blood pressure. Sa kasamaang palad, ang kidney rin ay naapektuhan ng mga ito dahil nagugulo ang pagkokontrol ng kidney ng mga body fluids.

ACE Inhibitors: Jto ang karaniwang iniinom upang magamot ang hypertension at iba pang uri ng sakit sa puso. Ngunit ang mga pasyesnteng dehydrated ay dapat lumayo sa mga gamot gaya ng Ramipril at Lisinopril dahil maaapektuhan ng mga ito ang paggana ng ating mga kidney. Huwag kalimutang kumunsulta sa doktor kung talagang nangangailangan ang iyong katawan ng mga gamot na ito, upang makapagbigay sayo ng mabuting prescription.

Jardiance: Ang gamot na ito ay ginawa upang tulungan ang mga taong may sakit na diabetes. Ngunit, malaki man ang ambag nito sa modernong siyensya dahil ito ay gamot sa wala pang lunas na sakit na diabetes, ito naman ay may masamang dulot sa mga bato na posibleng humangtong sa kidney failure.

Ang iba pang mga gamot na dapat mo ring tandaan dahil sa kanilang masamang epekto sa kalusugan ng ating kidney ay mga gamot sa hypertension tulad ng catopril, acyclovir na isang antiviral, ang anti-inflammatory na infliximab, at phenytoin na antivonvulsant at mga kauri nito.

Pagdating sa ating kalusugan, may mga tao na dapat lapitan ukol dyan. Ang mga doktor ang makakaalam kung ano ang kailangan natin uoang gumaling at ditoo sila magbabatay ng kanilang ireresetang gamot. Kaya naman, mas mabuti pa rin na magtanong muna sa doktor  kung wala bang magiging komplikasyon ang pag-inom natin natin ng isang gamot.

You may also like...